بهنام شجاع الدینی

مؤسس و بنیانگذار مجموعه اینجاکرمان و اپلیکیشن کرمان نما

مدیر عامل شرکت داتیس پرداز کویر

نماینده طرح ملّی کآشف (کارآفرینان شایسته فردا) در کرمان

مشاور طرحهای کسب و کار(BP) و مدرس مدل کسب  و کار (BM)

پژوهشگر در  حوزه های گردشگری، صنعت و خدمات

    جزئیات سخنران