معرفی سروش مودب - دبیر اجرایی هفته جهانی کارآفرینی ایران

GEW93
دریافت لوح از وزیر تعاون | سروش مودب
دکتر سروش مودب 1400

مهندس سروش مودب ، دانش آموخته ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۳ پس از اطلاع از برگزاری رویداد هفته جهانی کارآفرینی در دنیا، تصمیم به برگزاری این رویداد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و پیوند دادن ایران به این شبکه کارآفرینی عظیم گرفت .به همت گروهی از دانشجویان فعال کارآفرینی، این تصمیم محقق گردید و برگزاری دوره های آموزشی و مهارتی کسب و کار و کارآفرینی برای عموم افراد به صورت متمرکز و همزمان با سراسر دنیا در دانشگاه تهران و در بازه هفته جهانی کارآفرینی آغاز شد.

این رویداد با فارغ التحصیلی دانشجویان و اعضای تیم برگزار کننده، رشد پیدا کرد و از سطح دانشگاه به سطح کشور توسعه یافت ، به طوری که در پنجمین سال برگزاری رویداد، (سال ۱۳۹۷) ، با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نمایندگان استانی رویداد، هفته جهانی کارآفرینی ایران در تهران و ۱۵ استان کشور به صورت همزمان اجرا شد.

توسعه روابط اجتماعی، ترویج و توسعه فرهنگ ارزش آفرینی و کارآفرینی، به روزرسانی دانش و تجربه کسب و کار و کارآفرینی با حضور و مشارکت اساتید و کارآفرینان ملی و بین المللی از دستاورد های هفت دوره رویداد هفته جهانی کارآفرینی ایران به شمار میرود.

مهندس سروش مودب همزمان با برگزاری رویداد هفته جهانی کارآفرینی ایران اقدام به تأسیس کلینیک کارآفرینی ایران نمود تا همزمان با ارائه خدمات آموزشی به عموم جامعه ،خدمات مشاوره ای به کسب و کارها را نیز شروع نماید تا با بهرمندی از دانش مشاوران و متخصصان کسب و کار و کارآفرینی در جهت توسعه کسب و کارها نیز گام بردارد.