موضوع کارآفرینی  یکی از موضوعاتی است که در چند دهه ی اخیر موجب شده است تا موج جدیدی از سیاست های کارآفرینانه در اکثر کشورها ایجاد شود. کشورهایی که در سال های اخیر توانسته اند به پیشرفت های چشمگیری در زمینه های مختلف اقتصادی و تجاری نایل شوند، همواره بیشترین عاملی که تاثیر چشمگیری بر موفقیت آن ها داشته است را مواردی مانند: توسعه فرهنگ کارآفرینی، انجام حمایت‌های لازم از کارآفرینان، ارائه آموزشهای مورد نیاز به آنان و انجام تحقیقات و پژوهشهای لازم در این زمینه می دانند. در کشور ما ایران نیز موضوع کارآفرینی بسیار مورد توجه قرار دارد و لزوم برخی آموزش های کاربردی در این زمینه بیش از پیش ضروری به نظر می رسد .

دنیای امروز، دنیای راه اندازی کسب و کارها و ایده های خلاقانه است. کارآفرینی اجتماعی نیز به نوعی پیوندی بین فعالیت های ا قتصادی و هوش های خیرخواهانه برای ساختن دنیایی بهتر است که تلاش دارد در کنار کسب درآمد مشکلی از مشکلات دنیا را حل نماید. و هدف از آن به نوعی بازگرداندن افراد منزوی و جدا افتاده از زندگی جمعی به دامان جامعه و پیوند دادن آنها با بدنه ی اصلی جامعه است.

کارآفرینی اجتماعی فرآیند دنبال کردن راه حل های خلاقانه برای مسائل اجتماعی است. به طور ویژه، کارآفرینان اجتماعی، ماموریتی برای خلق و نگهداری ارزش های اجتماعی در خود احساس می کنند و خروجی کار آنها ممکن است در طیف متنوعی از سازمان ها باشد

این سمینار به صورت دو سویه بوده و فرصت یادگیری تaجربی گروهی را در زمینه های نوآوری ، مدل کسب و کار و کارآفرینی اجتماعی در اختیار شرکت کنندگان قرار می دهد. در نتیجه علاوه بر آموزه های لازم، دیدگاه افراد شرکت کننده به کارآفرینی اجتماعی ، فرصت های موجود در جامعه و حتی فرصت های موجود در دنیا تغییر خواهد کرد و دانش ، مهارت، نظم، اعتماد به نفس لاز م را برای جدال با چالش های موجود و استفاده ی بهینه از فرصت ها به دست می آورند.

اهداف سمینار
  • آشنایی با مفهوم نوآوری اجتماعی و نمونه های ایرانی و جهانی
  • آشنایی با چالشهای جهانی کسب و کار اجتماعی
  • آشنایی با توسعه متوازن در کارآفرینی اجتماعی
  • شبکه سازی میان فعالین این حوزه علی الخصوص میان کارآفرینان اجتماعی سنتی و استارتاپها و ایجاد زمینه های همکاری میان آنان
  • استفاده از تجارب کارآفرینان اجتماعی
  • بررسی چالش‌های کارآفرینان اجتماعی استارتاپی
کنداکتور سمینار
افتتاحیه با سخنرانی و خوش‌آمدگویی

15:30-16:00

سخنران: دکتر زعفریان

نوآوری اجتماعی

16:00-16:45

سخنران: دکتر روح الله حمیدی مطلق

پنل تجارب کارآفرینان اجتماعی

16:45-17:30

سخنرانان: خانم سعیده قدس ( موسس محک )، زهرا گیتی نژاد ( مدیرعامل مهرگیتی )، آقای رضا درمان ( مدیرعامل جامعه یاوری )

پذیرایی

17:30-17:45

چالش‌های کسب و کارهای اجتماعی و مدلهای جهانی کسب و کارهای اجتماعی

17:45-18:15

سخنران: دکتر رحیم سرهنگی (مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

پنل کارآفرینان استارتاپی

18:15-19:00

سخنرانان: جعفر محمدی ( باسلام )، حامد حمایتکار ( سایه )، وحید رجبلو ( توانیتو )

پرسش و پاسخ

19:00-20:00

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.