اینجا گلستان، مهد تمدن 7 هزارساله

 

استان گُلِستان از استان‌های شمالی ایران است. این استان بخشی از استان مازندران بود که در سال ۱۳۷۶ به صورت استانی مستقل به نام گلستان درآمد و گرگان به عنوان مرکز آن برگزیده شد. بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهرستان آن گرگان است.

مذهب بخشی از مردمان این استان تشیع بوده و بخشی از آنان اهل تسنن هستند.

پیشینه تاریخی این سرزمین به ۷ هزار سال پیش و در غار کیارام واقع در روستای فرنگ بخش گالیکش به دوران پارینه سنگی برمی‌گردد. پژوهش‌های تازه نشان داده‌است که منطقهٔ گرگان از ۶ هزار سال پیش تمدن پیش از آریایی‌ها را در خود جای داده بوده‌است؛ کهن‌ترین آثار دورهٔ نوسنگی ایران از غار کمربند و غار هوتو در نزدیکی بهشهر پیدا شده‌است. این آثار از آشنایی مردمان آن زمان به سفالگری، هنر بافتن، اهلی کردن جانورانی مانند بز کوهی و ساخت ابزارهای سنگی صیقلی حکایت دارد. کاوش‌های تورنگ‌تپه، در نزدیکی گرگان، نیز نشان داده‌است که این منطقه روستاهای پرجمعیت، سفالگری انبوه و شبکهٔ آبیاری کشاورزی داشته‌است و دیرینگی آن دست‌کم به اندازهٔ شهر سوخته در سیستان است. نام این سرزمین در سنگ نوشته‌های هخامنشی، از جمله سنگ نوشتهٔ داریوش در بیستون، به صورت ورگانه و در نوشته‌های پهلوی به صورت گورکان آمده‌است. واژهٔ ورگ در زبان طبری به معنای گرگ است.

 

موسسه کارآفرینی آدلی باتاب

 

موسسه كارآفریني آدلي باتاب؛ حامي و مشاور كارآفریني زنان، برگزار كننده ي برنامه هاي زنده مصاحبه با زنان كارآفرین در پیج اینستاگرامي با رویكرد كارآفریني اجتماعي، همكاري با میراث فرهنگي استان در جهت برگزاري نمایشگاه ُمد و لباس، و انجام تبلیغات براي مشاغل و كسب و كارهاي خانگي زنان كارآفرین در  روستاها است. همچنین این مجموعه به صورت مجازي نمایشگاهي تحت عنوان دست ساخته هاي زنان كارآفرین را برگزار و تحت حمایت قرار میدهد.

تیم اجرایی | گرگان

عادله مقدم

عادله مقدم

موسس موسسه کارآفرینی آدلی باتاب

حجت مقسم

حجت مقسم

 

Upload Image...

دبیرخانه: 

نام نماینده : خانم عادله مقدم
تلفن: 09371829509
ایمیل: adele.moghadam@yahoo.com