ارتباط با دبیرخانه بنیاد هفته جهانی کارآفرینی ایران

تهران – بنیاد هفته جهانی کارآفرینی ایران

ایمیل: info@gewiran.com

تلفن: 28429783-021| 77119250-021 | 09354210414 | 09193103319

اینستاگرام : gewiran@