توحید قهرمانی

مدیرمسئول و سردبیر رسانه اکوسیستم کارآفرینی و مشاور جذب مخاطب تابناک، نود تی‌وی، سیمرغ، سیویلکا و وب‌سایت‌های خبری

    جزئیات سخنران