دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

جزئیات محل برگزاری
ساعات کاری
  • روزهای هفته
    9:00 - 18:00