کارگاه توسعه فردی کارآفرینانه

کارگاه توسعه فردی کارآفرینانه، با تدریس  دکتر صفا شریف عسکری، دوشنبه 27 آبان ماه 1398 ساعت 14 الی 16 و همزمان با هفته جهانی کارآفرینی، در شتابدهنده تیوان برگزار شد. در کارگاه توسعه فردي كارآفرينانه، دکتر صفا شریف عسکری، برنامه...
  • 28 آبان 1398
  • 0 دیدگاه
بیشتر بخوانید
جستجوی رویداد