کی قباد کیکاوسی

دبیر اجرایی کارگروه رویداد شتاب پارک علم وفناوری استان کرمان
مدیر عامل استارتآپ و شرکت دانش بنیان زیست فناوران
مدیر اجرایی بیش از 30 رویداد استارت آپ ویکند
منتور توسعه بازار و فعال حوزه کارآفرینی

    جزئیات سخنران