کمال میرحسینی

مدیرعامل شرکت پرتو همراه هيام
مدیر فنی توسعه برنامه رادیو عقیق
متخصص کرال سایت و شبکه های اجتماعی

    جزئیات سخنران