محبوبه ارسنجانی

طراح مد و لباس، کارآفرین، مدرس کارآفرینی کودک و نوجوان، مربی طرح ملی کآشف

    جزئیات سخنران