فرهاد افشار

عضو انجمن مدیریت تکنولوژی ایران،

مشاور کسب و کار پارک علم وفناوری استان کرمان،

متخصص مدیریت نوآوری و تجاری سازی

مدرس دوره های مدل کسب و کار و منتور رویداد های کارآفرینی و استارت آپ ویکند

    جزئیات سخنران