بنیان گذار و مدیرعامل شتابدهنده ماهور تحت نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مشاور مرکز مطالعات سرمایه گزاری ایرانیان

عضو کمیته ارزش گزاری استارتاپ های در دانشگاه شریف

مدرس هک رشد در دانشگاه شریف و شتابدهنده تیوان

    جزئیات سخنران