مهرداد شمسی

طراح برندینگ و گرافیست

مشاور دیجیتال مارکتینگ مرکز تخصصی کارآفرینی و کسب و کار کارمانا

مشاور تبلیغات در حوزه کسب و کار

    جزئیات سخنران