بهنام شجاع الدینی

کارآفرین، مؤسس و بنیانگذار مجموعه اینجاکرمان و اپلیکیشن کرمان نما
مدیر عامل شرکت داتیس پرداز کویر
نماینده طرح ملّی کآشف (کارآفرینان شایسته فردا) در کرمان

    جزئیات سخنران