• مدیریت پروژه شبکه های اجتماعی نهاد گردشگری تایلند در ایران
  • مدیر آموزش و توسعه شرکت خدمات مسافرتی ایران دوستان
  • موسس گروه راه گشایان گردشگری ایران – مشاوره و راه اندازی کسب و کارهای دیجیتال در گردشگری (راگا)
  •  طراحی و برگزاری دوره رسمی کارشناس گردشگری الکترونیک
  • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران غرب (فنون تورگردانی)
  • مدرس رسمی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ( گردشگری الکترونیک، مدیریت ارتباط با مشتری، شناخت صنعت گردشگری، بازاریابی هتل داری)
  • مشاور و عضو رسمی جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران
  • مدیر دپارتمان گردشگری الکترونیک آزمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف (لایتک)
  •  موسس و مدیرعامل موسسه توسعه پایدار گردشگری بوم گردی (اقامتگاه های بوم گردی در ایران)
    جزئیات سخنران