آرش شجاع الدینی

عضو هییت مدیره مجموعه ویژن
مدیر عامل شرکت نرم افزاری ویرا
مدیر پروژه شهر مجازی کرمان

    جزئیات سخنران