کارآفرین شو

 هدف ما از برگزاری این رویداد معرفی بانوان فعال در حوزه کارآفرینی است که توانسته اند با ایده های خوب خود باعث اشتغال زایی برای خود و دیگر بانوان گردند. در حال حاضر بسیاری از بانوان کشور هستند که مسوولیت سرپرستی خانوار را برعهده دارند. از این میان حدود 82 درصد از زنان سرپرست خانوار مشغول به کار نبوده و نیاز شدید به حمایت دارند. این فرصت شناسایی شد که از طریق کارآفرینی و ایجاد کسب و کار خانگی بتوان امکان درآمد زایی را برای این قشر از بانوان فراهم کرد.

حوزه بانوان، حوزه بسیار گسترده است که فرصت های ناشناخته زیادی در آن موجود است. شناسایی این فرصت با آشنایی هرچه بیشتر و قرار گرفتن کنار بزرگان و فعالان این عرصه فراهم خواهد شد. در حال حاضر تمرکز دولت نیز بر روی توانمند سازی بانوان می باشد. آشنایی با راهکارها، سیاست ها و تکنیک های فعالیت در این حوزه میتواند بانوان را در موفقیت هر چه بیشتر راهنمایی نماید.

آیا تعریف مشخصی از موفقیت بانوان وجود دارد؟ یک زن موفق باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

یک زن موفق خطر می‌کند و توانایی خطر کردن را نیز دارد. وی به خود اعتماد دارد و سعی می‌کند که آن را تقویت کند. زن موفق به خود اطمینان دارد که می‌تواند به موفقیت برسد و یک قدم از دیگران جلوتر حرکت کند. البته زنان موفق از حمایت‌های اطرافیان نیز استفاده می‌کنند و قدر آن را می‌دانند؛ زیرا این موفقیت را تنها به دست نیاورده‌اند و افرادی آن‌ها را حمایت و کمک کرده‌اند. شاید موانع فرهنگی و اجتماعی پیش پای زنان موفق قرار داشته باشد اما آن‌ها از این موضوع هیچ هراسی ندارند و می‌دانند که هیچ چیزی نمی‌تواند مانع آن‌ها برای رسیدن به اهدافشان شود.

این رویداد فقط مختص بانوان نیست و همه افراد علاقمند می توانند در این رویداد شرکت نمایند.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.