رویکرد جنسیتی به موضوع زنان کارآفرین روستایی

خدیجه یارعلی

خدیجه یارعلی
مدرس و مشاور ارشد کارآفرینی و کسب و کار

مدیر پنل

زهرا رهایی

دکتر زهرا رهایی
پژوهشگر حوزه زنان روستایی ، عضو انجمن زنان کارآفرین

سخنران

عاطفه

عاطفه بختیاری
روستای ابرو، همدان، همدان

کارآفرین روستایی

سلیمه

سلیمه نصیری
روستای رحیم آباد، ارومیه، آذربایجان غربی

کارآفرین روستایی

رحیمه

رحیمه پرویزپور
روستای ابتر، ایرانشهر، سیستان و بلوچستان

کارآفرین روستایی

زمان برگزاری :

تاریخ برگزاری: دوشنبه 17 آبان 1400

ساعت:  14 الی 16

| ویژه هشتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران – روز اول|

موضوع پنل:

:رویکرد جنسیتی به موضوع زنان کارآفرین روستایی:پنل کسب و کارهای روستایی

کارافرینی تنها یک پدیده اقتصادی نیست بلکه شرایط زمینهای مانند تاریخ ، فرهنگ و مناسبات رایج و حتی میزان همبستگی اجتماعی میتواند برآن تاثیر بگذارد. براساس نتایج به دست آمده از طرح مستندسازی تجربیات زنان روستایی که با هدف ارایه توصیه های سیاستی انجام شد ، مشخص گردید گرچه محیط کسب و کار به لحاظ شاخص های اقتصادی شرایط یکسانی را برای زنان و مردان ایجاد میکند ولی شرایط زمینه ای در روستاها علاوه بر آنکه میزان دسترسی به فرصتها را برای زنان و مردان متفاوت می کند، تاب آوری وپایداری کسب وکارهایشان را هم تحت تاثیر قرار میدهد.
نگرش و انگیزه کارآفرینانه زنان عامل تعیین کنندهای در عبور از چالشهای جنسیتی بازار کارست. توجه به موضوع جنسیت، شناخت جنبه های سه گانه نگرش و تبیین انگیزه های کارآفرینانه میتواند با ارایه تصویر واقعی از وضع موجود و ارایه راهبردهایی متناسب با چالش های زنان روستایی، دستیابی به اهداف پروژهش های ایجاد و توسعه کسب و کارهای زنان روستایی و کارآفرینی را تسهیل کند.
علاوه بر رویکرد جنسیتی، تعریف کارآفرینی روستایی نیز چالش مهمی ست. از آنجا که نوآوری کانون اصلی تعریف کارافرینیست، مشخص کردن دقیق و عملیاتی این سازه میتواند به ارایه تعریف عملیاتی از کارآفرینی روستایی کمک کند. مصادیق نوآوری در این پانل تنها به تولید محصول جدید بسنده نمی شود بلکه مصادیقی چون نوآوری در انتخاب گروه هدف، فرآیند و روش تولید، تأمین منابع مالی، فرآیند فرآوری تولید، بازاریابی با تاکید بر اهداف توسعه پایدار را در بردارد. سیستمهای نوآوری مبتنی بر علم و فناوری معمولا در شهرهای بزرگ، دانشگاهها و شرکتهای بزرگ اتفاق می افتد که میتواند در روستا کاربرد داشته باشد. با توجه به مقیاس فعالیت اقتصادی زنان روستایی که معمولادرمقیاس خرد و کوچک صورت می پذیرد، ایجاد ظرفیت برای بهره برداری از دانش و فناوری موجود در جهت توسعه پایدار نوآوری محسوب شود. این جریان می تواند در جهت معکوس از روستا به شهر هم اتفاق بیفتد. ایجاد ارزش مبتنی بر دانش ضمنی روستا و انتقال آن به بازارهای خارج از روستا نیز می تواند مصداقی از نوآوری باشد .
بانوان کارآفرین روستایی در مسیر کسب و کار خود معمولا استراتژی تثبیت را دنبال میکنند و از توسعه کسب وکار پرهیز میکنند. گروه زیادی “بقا” را در حفظ دستاوردهای موجود می دانند و حاضر به پذیرش ریسک و مخاطرات توسعه کسب وکار نیستند. در مقابل گروهی دیگر پایداری را درگرو توسعه و ایجاد نوآوری های جدید میدانند.
تاکنون به موضوع چالشهای کسب وکار بسیار پرداخته شده است ولی توسعه کسب و کار در مطالعات زنان کارافرینان روستایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور این نکته به عنوان محور دیگر انتخاب شده است .
پانل زنان روستایی با این مفرضات در نظر دارد تجربیات زنان روستایی را در این چهار حوزه ارایه کند :
“نگرش کارآفرینانه ، انگیزه کارآفرینی، نوآوری و شیوه عبور از چالش های توسعه کسب وکار ”
انتخاب افراد از بین داوطلبانی با دوسال پایداری در کسب و کار که دسترسی به فضای مجازی دارند ، کسب و کار خود را توسعه داده یا دارای ایده در این زمینه هستند و تجربه زیسته شان قابلیت ارایه محتوا در چارچوب محور چهارگانه دارد ، صورت خواهد گرفت.

محورهای گفتگو:

اعضاء پنل :
دبیر پنل : آنا یارعلی ، مدرس و مشاور ارشد دوره های کارآفرینی و کسب و کار
سخنران : زهرا رهایی، پژوهشگر حوزه زنان روستایی ، عضو انجمن زنان کارآفرین

دکتر زهرا رهایی موسس و مدیر عامل شرکت ناوک شیمی پخش است و در دولت دوازدهم به عنوان دبیر کارگروه کارآفرینی و اشتغال معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده فعالیت بسیار گسترده ای داشتند.

میهمان 1 : سلیمه نصیری – روستای رحیم آباد، ارومیه، آذربایجان غربی

کشتزارهای گندم روستا در معرض آفت “سِن” قرار میگیرند. سلیمه نصیری تصمیم میگیرد برای مبارزه با این آفت، در رشته گیاه پزشکی تحصیل کند. کلینیک سبزینه را با هدف مشاوره تخصصی و آفت زدگی به روستاییان تأسیس میکند. علاوه بر این با تشکیل گروههای کاری از ظرفیت زنان برای تولید محصولات کشاورزی و اشتغالزایی استفاده میکند. درحال حاضر مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایر شهرستان ارومیه ست که 1500 زن روستایی را تحت پوشش دارد که در زمینه های کشاورزی، صنایع غذایی، دامپروری، صنایع دستی و خدمات اشتغال دارند . در این مجموعه بعضی از اعضا به صورت انفرادی و بعضی بصورت گروهی فعالیت می کنند.

میهمان2 : رحیمه پرویزپور  – روستای ابتر، ایرانشهر، سیستان و بلوچستان

با هدف توسعه فرهنگ کتابخوانی افدام به تشکیل کتابخانه در روستا می کند که با چالش های بسیاری مواجه می شود . این تجربه او را متوجه ظرفیتها و موانع فرهنگی توسعه در روستا می کند و راه را در ایجاد تشکل های هدفمند پیدا می کند. ابتدا با احیا عروسک های بومی و ایجاد موزه روستایی سعی در معرفی روستا و داشته هایش به دیگران میکند . سپس با ظرفیت ایجاد شده در بین روستاییان و جذب اعتماد زنان روستا به فکر ایجاد اشتغال برای زنان روستا می شود و سوزن دوزی را احیاء کرده و تعداد 20 نفر را به صورت گروهی مشغول به کار می کند و با هدف ایجاد تمایز در محصوالت نوآوری هایی در دوخت و طرح انجام میدهد. گروه دیگری از روستاییان نیز به ابتکار او در تولید چای ترش فعال می شوند که با ابتکاراتی که در این داشته است در محصوالت فرهنگی ، صنایع دستی توجه سرمایه گذاران را به پتانسیل روستا در خصوص کشاورزی جذب کرده است. ایشان در مسیر فعالیت های خود همواره حفظ همبستگی بین روستاییان را در الویت قرار داده ست.

میهمان 3: عاطفه بختیاری – روستای ابرو، همدان، همدان

با استفاده از دانش بومی و مواد اولیه روستا اقدام به احیاء فرش بافی نموده و نقش های موجود را احیا کرده است. به این ترتیب توانسته تا این هنر فراموش شده در روستا را به نسل جدید انتقال می دهد. دوک های نخ ریسی به همراه دستگاه نخ ریسی پشم را در اختیار زنان روستایی قرار داد به این ترتیب جلوی سوزاندن پشم یا رها شدنشان در مزارع جلوگیری کرده ست. به این ترتیب مواد اولیه برای تولید گلیم و دستبافته های ان فراهم شده است . تنوع در کاربری محصوالت گلیم این روستا در کنار احیاء تولیدات بومی ویژگی مهم فعالیت وی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *