دکتر صفا شریف عسکری

– مدرس و مربی حرفه ای کارآفرینی
– رئیس کمیسیون آموزش سازمان ملی کارآفرینی ایران
– مدرس و ‌منتور باشگاه فناوری و‌نوآوری
دانشگاه صنعتی شریف و کانون فارغ التحصیلان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
– مدرس و‌مربی حرفه ای مورد تایید پارک فناوری پردیس و معاونت اشتغال و‌خودکفایی کمیته امداد امام خمینی
– بیزنس کوچ کسب و کارهای کوچک و‌ متوسط کارآفرین و دانش بنیان
– منتور استارتاپ و کسب و کارهای نوپا
– مدرس دانشگاه در رشته های کارآفرینی و‌کسب و کار
– ۲۳ سال سابقه ی حرفه ای در بخش خصوصی و SMEs
– دکتری کارآفرینی بین الملل
– فارغ التحصیل دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.