مشاوره کسب وکارها
بنیان گذار vision با محوریت بازاریابی محتوا
رهبری و مشاوره استارتاپ

    جزئیات سخنران