[eventchamp_content_title size=”size1″ title=”dark” align=”center” separator=”true” titleone=”هفته جهانی کارآفرینی” titletwo=”سیستان و بلوچستان” description=”” icon=”fas fa-users”]

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار به عنوان تخصصی ترین دانشگاه کشور در حوزه علوم دریایی واقع در جنوب شرق کشور، استان سیستان و بلوچستان شهرستان چابهار(سرزمین موج و مرجان) در کنار ساحل زیبای خلیج چابهار و دریای عمان با بیش از 3700 نفر دانشجو با حدود ۳۰ رشته / گرایش در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان یکی از دانشگاه های پیشگام در حوزه کارآفرینی (دانشگاه نسل سوم) در منطقه تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال فعالیت می باشد.

[eventchamp_content_title size=”size1″ title=”dark” align=”center” separator=”true” titleone=”برنامه های” titletwo=”هفته جهانی کارآفرینی سیستان و بلوچستان” description=”” icon=””]
[eventchamp_event_content contenttype=”schedule” speaker-style=”4″ speaker-column=”4″ speaker-column-space=”35″ speaker-profession=”true” speaker-summary=”true” speaker-social-links=”true” schedule-style=”2″ schedule-collapsed=”true” ticket-style=”1″ price-list-column=”1″ ticket-column-space=”0″ sponsor-style=”1″ sponsor-column=”1″ sponsor-column-space=”0″ photo-column=”1″ photo-column-space=”0″ map-style=”1″ eventid=”5468″ map-height=”” map-zoom=””]
[eventchamp_content_title size=”size1″ title=”dark” align=”center” separator=”true” titleone=”سخنرانان” titletwo=”هفته جهانی کارآفرینی سیستان و بلوچستان” description=”” icon=””]
[eventchamp_event_content contenttype=”speaker” speaker-style=”4″ speaker-column=”3″ speaker-column-space=”25″ speaker-profession=”true” speaker-summary=”true” speaker-social-links=”true” schedule-style=”2″ schedule-collapsed=”true” ticket-style=”1″ price-list-column=”1″ ticket-column-space=”0″ sponsor-style=”1″ sponsor-column=”1″ sponsor-column-space=”0″ photo-column=”1″ photo-column-space=”0″ map-style=”1″ eventid=”5468″ map-height=”” map-zoom=””]
[eventchamp_content_title size=”size1″ title=”dark” align=”center” separator=”true” titleone=”مدرسین” titletwo=”هفته جهانی کارآفرینی سیستان و بلوچستان” description=”” icon=””]
[eventchamp_event_content contenttype=”speaker” speaker-style=”1″ speaker-column=”4″ speaker-column-space=”25″ speaker-profession=”true” speaker-summary=”true” speaker-social-links=”true” schedule-style=”2″ schedule-collapsed=”true” ticket-style=”1″ price-list-column=”1″ ticket-column-space=”0″ sponsor-style=”1″ sponsor-column=”1″ sponsor-column-space=”0″ photo-column=”1″ photo-column-space=”0″ map-style=”1″ eventid=”5482″ map-height=”” map-zoom=””]
[eventchamp_content_title size=”size1″ title=”dark” align=”center” separator=”true” titleone=”حامیان” titletwo=”هفته جهانی کارآفرینی کرمان” description=”” icon=””]
[eventchamp_event_content contenttype=”sponsor” speaker-style=”4″ speaker-column=”4″ speaker-column-space=”30″ speaker-profession=”true” speaker-summary=”true” speaker-social-links=”false” schedule-style=”2″ schedule-collapsed=”true” ticket-style=”1″ price-list-column=”1″ ticket-column-space=”0″ sponsor-style=”1″ sponsor-column=”7″ sponsor-column-space=”10″ photo-column=”1″ photo-column-space=”0″ map-style=”1″ eventid=”5468″ map-height=”” map-zoom=””]
[eventchamp_icon_list style=”style1″][eventchamp_icon_list_item text=”شماره تلفن” icon=”fas fa-phone”][/eventchamp_icon_list]

3~35320020-054-98+

[eventchamp_icon_list style=”style1″][eventchamp_icon_list_item text=”آدرس” icon=”fas fa-mail”][/eventchamp_icon_list]

چابهار،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی

[eventchamp_icon_list style=”style1″][eventchamp_icon_list_item text=”وبسایت” icon=”fas fa-web”][/eventchamp_icon_list] [eventchamp_icon_list style=”style1″][eventchamp_icon_list_item text=”ایمیل” icon=”fas fa-web”][/eventchamp_icon_list]

info@cmu.ac..ir