رویداد هفته جهانی کارآفرینی به همت مرکز نوآوری و خلاقیت دانشگاه شهید چمران اهواز و هلدینگ توسعه علوم و فناوری ثمین و تحت حمایت دانشگاههای بزرگ استان خوزستان و مراکز علمی ، صنعتی و بازرگانی خوزستان دوشنبه 27 آبان ماه در دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور سخنرانان و میهمانان کشوری و استانی برگزار می گردد .

  • آدرس
اهواز – دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

06132907526 – 09133280562