[eventchamp_content_title size=”size1″ title=”dark” align=”center” separator=”true” titleone=”هفته جهانی کارآفرینی” titletwo=”اصفهان” description=”” icon=”fas fa-users”]

هفته جهانی کارآفرینی (GEW) بزرگترین رویداد هماهنگ برای ترویج و ترفیع کارآفرینی در جهان است که هر سال در بازه زمانی 18 تا 24 نوامبر برابر با 27 آبان تا 3 آذر  برگزار می‌شود.

در این رویداد هماهنگ، با تشویق افراد تلاش می‌شود تا نسل جدیدی از کارآفرینان به راه‌اندازی کسب و کار فکر و کسب و کار شخصی خود را آغاز کنند. عقیده بسیاری براین است که این کمپین عظیم جهانی می‌تواند باعث ترفیع جایگاه کارآفرینی در اذهان و افکار گردیده و مشوقی برای راه‌اندازی کسب و کار توسط عموم جامعه شود.

این رویداد مراسمی برای ارج نهادن به نوآوران و خالقان اشتغال است. کسانی که ایده‌های خود را حیات بخشیدند و کسب و کاری را پایه‌گذاری کرده و باعث رشد اقتصادی در کشور خود و توسعه رفاه انسانی شدند.

[eventchamp_content_title size=”size1″ title=”dark” align=”center” separator=”true” titleone=”برگزارکنندگان” titletwo=”هفته جهانی کارآفرینی اصفهان” description=”” icon=””]
[eventchamp_event_content contenttype=”speaker” speaker-style=”4″ speaker-column=”3″ speaker-column-space=”25″ speaker-profession=”true” speaker-summary=”true” speaker-social-links=”true” schedule-style=”2″ schedule-collapsed=”true” ticket-style=”1″ price-list-column=”1″ ticket-column-space=”0″ sponsor-style=”1″ sponsor-column=”1″ sponsor-column-space=”0″ photo-column=”1″ photo-column-space=”0″ map-style=”1″ eventid=”5428″ map-height=”” map-zoom=””]
[eventchamp_content_title size=”size1″ title=”dark” align=”center” separator=”true” titleone=”برنامه های” titletwo=”هفته جهانی کارآفرینی اصفهان” description=”” icon=””]
[eventchamp_event_content contenttype=”schedule” speaker-style=”4″ speaker-column=”4″ speaker-column-space=”35″ speaker-profession=”true” speaker-summary=”true” speaker-social-links=”true” schedule-style=”2″ schedule-collapsed=”true” ticket-style=”1″ price-list-column=”1″ ticket-column-space=”0″ sponsor-style=”1″ sponsor-column=”1″ sponsor-column-space=”0″ photo-column=”1″ photo-column-space=”0″ map-style=”1″ eventid=”5434″ map-height=”” map-zoom=””]
[eventchamp_content_title size=”size1″ title=”dark” align=”center” separator=”true” titleone=”مربیان” titletwo=”هفته جهانی کارآفرینی اصفهان” description=”” icon=””]
[eventchamp_event_content contenttype=”speaker” speaker-style=”4″ speaker-column=”4″ speaker-column-space=”30″ speaker-profession=”true” speaker-summary=”true” speaker-social-links=”false” schedule-style=”2″ schedule-collapsed=”true” ticket-style=”1″ price-list-column=”1″ ticket-column-space=”0″ sponsor-style=”1″ sponsor-column=”5″ sponsor-column-space=”10″ photo-column=”1″ photo-column-space=”0″ map-style=”1″ eventid=”5336″ map-height=”” map-zoom=””]
[eventchamp_content_title size=”size1″ title=”dark” align=”center” separator=”true” titleone=”برنامه‌های استارت آپ ویکند” titletwo=”اصفهان” description=”استارتاپ ویکند(بومینو) کسب و کار های دانشجویی(کاری شو)با رویکرد صنعت” icon=””]
ساعت برگزاری عنوان برنامه
08:30-10 ایده پردازی و نیاز سنجی
30 :10-12 بوم ناب
13-14:30 کارگاه MVP
15-16:30 بازاریابی در فضای مجازی
17-18:30 ارائه آسانسوری
15-16 معارفه
16-17:30 ایده پردازی و نیازسنجی
17:30-19:30 ارائه ایده شرکت کنندگان
19:30-20:30 پذیرایی و رای گیری
20:30-21:30 اعلام نتایج ایده های برتر
7:45-8:30 صبحانه و هماهنگی تیم ها
8:30-9:30 کارگاه بوم ناب
9:30-14 ادامه کار تیم ها
13 – 14 ناهار و نماز
14 – 16 ادامه کار تیم ها
16 – 17 کارگاه اعتبارسنجی و MVP
17-17:30 میان وعده
17:30-21 ادامه کار تیم ها
21 شام
7:30-8:30 صبحانه و هماهنگی تیم ها
8:30-10 کارگاه ارائه
10-10:30 پذیرایی
10:30-12 ادامه کار
12 – 13 ارائه آزمایشی
13 – 14 ناهار و نماز
14 – 15 جمع بندی تیم ها
15 – 20 اختتامیه، ارائه تیم ها، تقدیر و تشکر و داوری، اعلام نتایج
21 شام
[eventchamp_content_title size=”size1″ title=”dark” align=”center” separator=”true” titleone=”داوران” titletwo=”هفته جهانی کارآفرینی اصفهان” description=”” icon=””]
[eventchamp_event_content contenttype=”speaker” speaker-style=”4″ speaker-column=”4″ speaker-column-space=”25″ speaker-profession=”true” speaker-summary=”true” speaker-social-links=”true” schedule-style=”2″ schedule-collapsed=”true” ticket-style=”1″ price-list-column=”1″ ticket-column-space=”0″ sponsor-style=”1″ sponsor-column=”1″ sponsor-column-space=”0″ photo-column=”1″ photo-column-space=”0″ map-style=”1″ eventid=”5434″ map-height=”” map-zoom=””]
[eventchamp_content_title size=”size2″ title=”dark” align=”center” separator=”true” titleone=”اطلاعات تماس” titletwo=”سازمان” description=”” icon=””]
[eventchamp_icon_list style=”style1″][eventchamp_icon_list_item text=”دانشگاه فنی و حرفه ای سمیه” icon=”fas fa-check”][/eventchamp_icon_list]

شماره تماس: 

03142448700

سایت:

d-najafabad.tvu.ac.ir/

[eventchamp_icon_list style=”style1″][eventchamp_icon_list_item text=”دانشگاه فنی و حرفه ای سمیه” icon=”fas fa-check”][/eventchamp_icon_list]

شماره تماس: 

09133330084

سایت:

nokhbeyar.com

[eventchamp_content_title size=”size2″ title=”dark” align=”center” separator=”true” titleone=”اطلاعات تماس” titletwo=”نمایندگان” description=”” icon=””]
[eventchamp_icon_list style=”style1″][eventchamp_icon_list_item text=”دکتر الهام ایمانیان” icon=”fas fa-check”][/eventchamp_icon_list]

شماره تماس: 

09133330098

ایمیل:

Somayehcollege@ gmail.com

[eventchamp_icon_list style=”style1″][eventchamp_icon_list_item text=”مهندس مهدی عباس زاده” icon=”fas fa-check”][/eventchamp_icon_list]

شماره تماس: 

09131018590

ایمیل:

Mahdi.abbaszadeh65@yahoo.com