برنامه هشتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران

روز افتتاحیه و سامیت بانوان

در نخستین روز از هشتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران پس از مراسم افتتاحیه رویداد WEMEN SUMMIT با تمرکز بر کارآفرینی بانوان برگزار خواهد شد
سخنرانی افتتاحیه پنل تعادل کار و زندگی پنل کارآفرینی روستایی پنل سلامت و کرونا PichTech She Entrepreneur

روز نگرش کارآفرینانه

در دومین روز از هشتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران پس از مراسم افتتاحیه رویداد WEMEN SUMMIT با تمرکز بر کارآفرینی بانوان برگزار خواهد شد
وبینار راه اندازی کسب و کار در خارج از کشور و جذب سرمایه پنل هنر و کارآفرینی اجتماعی وبینار نوآفرینی و تفکر خلاق

روز هم آفرینی | مشاوره کسب و کار

در سومین روز از هشتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران با حضور برترین مشاوران کسب و کار و کارآفرینی و سرمایه گذاران جلسات مشاوره و جلسات B2B برگزار خواهد شد.
مشاوره کسب و کار جلسات B2B

روز راه اندازی کسب و کار

چهارمین روز از هشتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران همراه شما خواهیم بود با آموزش دانش و مهارت های ضروری راه اندازی کسب و کار
وبینار بوم ناب وبینار اینستاگرام مارکتینگ پنل نقشه راه کارآفرینی وبینار نامولوژی

روز تحول دیجیتال

در پنجمین روز از هشتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران  با حضور سرشناس ترین و موفق ترین متخصصان، به روزترین مسائل حوزه اقتصاد و دیجیتال مطرح خواهد شد
استارتاپ من وبینار آینده بلاکچین وبینار هوش هیجانی پنل اقتصاد و تحول دیجیتال وبینار ابزارهای نوین سئو

روز توسعه کسب و کار

در ششمین روز از هشتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران در قالب 2  وبینار آموزشی و کامیتاپ (پنل انتقال تجربه) راهکارهایی برای رشد و توسعه کسب و کار شما ارائه خواهد شد
وبینار استاتژی های بازاریابی وبینار چابک سازی کسب و کار کامیتاپ وبینار کارآفرینی دانش آموزی و تغییر در پارادایم های ذهنی

اختتامیه

روز هفتم و پایانی از هشتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران میزبان وزرای محترم دولت سیزدهم، رهبران کارآفرینان برگزار و گزارشی از فرایندها و دستاوردهای رویداد ارائه خواهد شد
سخنرانی اختتامیه تقدیر از کارآفرینان پیشکسوت

[/tab] [/tabgroup]

روز افتتاحیه و سامیت بانوان

در نخستین روز از هشتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران پس از مراسم افتتاحیه رویداد WEMEN SUMMIT با تمرکز بر کارآفرینی بانوان برگزار خواهد شد.

Pitch Deck افتتاحیه پنل کارآفرینی روستایی پنل تعادل کار و زندگی پنل سلامت و کرونا She Entrepreneur

روز نگرش کارآفرینانه

در دومین روز از هشتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران پس از مراسم افتتاحیه رویداد WEMEN SUMMIT با تمرکز بر کارآفرینی بانوان برگزار خواهد شد.

وبینار راه اندازی کسب و کار در خارج از کشور و جذب سرمایه پنل کارآفرینی اجتماعی وبینار نوآفرینی و تفکر خلاق

روز هم آفرینی | مشاوره کسب و کار

در سومین روز از هشتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران با حضور برترین مشاوران کسب و کار و کارآفرینی و سرمایه گذاران جلسات مشاوره و جلسات B2B برگزار خواهد شد.

مشاوره کسب و کار جلسات B2B

روز راه اندازی کسب و کار

چهارمین روز از هشتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران همراه شما خواهیم بود با آموزش دانش و مهارت های ضروری راه اندازی کسب و کار.

وبینار چالشهای ارزشگذاری استارتاپ ها وبینار اینستاگرام مارکتینگ پنل نقشه راه کارآفرینی وبینار نامولوژی

روز تحول دیجیتال

در پنجمین روز از هشتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران  با حضور سرشناس ترین و موفق ترین متخصصان، به روزترین مسائل حوزه اقتصاد و دیجیتال مطرح خواهد شد.

استارتاپ من وبینار تفکرپیوندی و DNA کارآفرینی پنل بحران کریپتو کشنده تر از بورس پنل اقتصاد و تحول دیجیتال وبینار چابک سازی کسب و کار

روز توسعه کسب و کار

در ششمین روز از هشتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران در قالب 2  وبینار آموزشی و کامیتاپ (پنل انتقال تجربه) راهکارهایی برای رشد و توسعه کسب و کار شما ارائه خواهد شد.

پنل گفتگوی انجمن مدرسین NLP و کوچینگ ایران کامیتاپ صنایع غذایی وبینار کارآفرینی دانش آموزی و تغییر در پارادایم های ذهنی

اختتامیه

روز هفتم و پایانی از هشتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران میزبان وزرای محترم دولت سیزدهم، رهبران کارآفرینان و صاحبان شرکت های استارتاپی خواهیم بود و گزارشی از فرایندها و دستاوردهای رویداد GEWIRAN2021 ارائه خواهد شد.

سخنرانی اختتامیه تقدیر از کارآفرینان پیشکسوت

پیش ثبت نام

پیش ثبت نام

افرادی که این فرم را تکمیل میکنند از آغاز ثبت نام رویدادها مطلع خواهند شد

جنسیت(Required)
نام(Required)
تحصیلات