ضرورت تشکیل دوره :

به عقیده بسیاري از صاحب نظران، اغلب افراد جامعه که توانایی های بالایی دارند و کارهاي بزرگ انجام می دهند در ارائه کار خود ضعف دارند. در بسیاري از موارد شاهد هستیم که ایده هاي خیلی خوب به دلیل ارائه ضعیف یا متوسط مورد توجه قرار نمی گیرد ولی ایده اي متوسط با ا رائه فوق العاده توجه همه را جلب می کند و به عنوان “ایده برتر” لقب می گیرد.

در این دوره می آموزیم چگونه می توان یک ارائه موثر و خلاق داشت.

هدف از برگزاري دوره :

به عقیده برایان تریسی، استاد سخنوري، میزان سودمندي انسان ها به واسطه میزان توانایی آنها در متقاعد کردن دیگران تعیین می شود. هدف از سخنرانی، رخ دادن اتفاقی است که بدون سخنرانی، آن اتفاق رخ نمی دهد. هدف از برگزاري این دوره، آشنایی مخاطبین با اصول و تکنیک هاي طراحی یک ارائه موثر و خلاق است به نحوي که سخنران بتواند مخاطبین خود را تحت تاثیر قرار داده، آن ها را به مرحله “اقدام” برساند.

مخاطبین دوره :

افراد زیر همگی می توانند جزء مخاطبین دوره باشند

  • صاحبان ایده
  • دانشجویان و اساتید
  • مدیران ارشد و میانی سازمانها
  • اعضاي تیم بازرگانی و ارتباط با مشتري
  • اعضاي تیم فنی که مایلند محصولات و خدماتشان را در ذهن مخاطب برجسته سازند
  • پژوهشگرانی که نتایج فعالیتهاي خود را با دیگران به اشتراك می گذارند
  • انسانهایی که با انسان هاي دیگر در ارتباطند!

تذکر

  • همراه داشتن لپ تاپ در این کارگاه الزامی است.
این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.