کمیته برنامه ریزی و اجرای هشتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران

علی فرجادیان
دکتر علی فرجادیان

مدیرعامل شتابدهنده سریر

آرش سروری

آرش سروری

مشاور رسانه ای کسب و کارها
و برنامه ساز فناورانه

دکتر مهران کرمی

دکتر مهران کرمی

مدیرعامل هاب اصفهان و
مشاور مرکز نوآوری نکسترا

دکتر محسن مطیعی - مهندس علی نقیب - دکتر حسام زند حسامی - هفته جهانی کارآفرینی ایران

دکتر محسن مطیعی

مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه
علامه طباطبایی
دکتر صفا شریف عسکری
دکتر صفا شریف عسکری

رئیس کمیسیون آموزش سازمان ملی کارآفرینی ایران

منصورمیرطاهری
منصور میرطاهری

بنیانگذار اینفوگرافیک فارسی ایران

دکتر آرمین خالقی
دکتر آرمین خالقی

استادیار گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر مهدی تاج پور

دکتر مهدی تاج پور

مدرس و مشاور حوزه کارآفرینی
پژوهشگر بین المللی شدن کسب و کارها

عاطفه علی محمدی
عاطفه علیمحمدی

مدیر روابط عمومی
هفته جهانی کارآفرینی

حسین قدسی زاده
حسین قدسی زاده

مدیرعامل مرکز نوآوری های اشتغال

محمدجواد ترکیان

محمدجواد ترکیان

بنیانگذار گروه اسپانسرینگ
و برندینگ اردیبهشت
نسیم روستاپیشه - هفته جهانی کارآفرینی ایران

دکتر نسیم روستاپیشه

دانشجوی دکتری کارآفرینی
واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

نیکوصفت
دکتر امیر کریم نیکوصفت

دانش آموخته کارآفرینی
دانشگاه تهران

سارا داریان - هفته جهانی کارآفرینی ایران
سارا داریان

دانشجوی دکتری کارآفرینی
واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

محمد گرویی
محمد گرویی
داوود موسوی

داوود موسوی

بنیانگذار پشتیبان وردپرس

فرحناز دولت آبادی

فرحناز دولت آبادی

دانشجوی دکتری کارآفرینی
واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد

مهدی سجادی
مهدی سجادی

تهیه کننده سینما
و بنیانگذار گروه بین المللی ما

سمیه کرمی زندی

سمیه کرمی زندی

دانش آموخته ارشد کارآفرینی
دانشگاه تهران

حسن عابدینی
حسن عابدینی

دانش آموخته ارشد کارآفرینی
دانشگاه تهران

خانم سخته - هفته جهانی کارآفرینی ایران
شقایق سخته

مدیر بازاریابی
مرکز نوآوری نکسترا

الهام آخوندی

الهام آخوندی
کارشناس اجرایی تیوان

امیرحسین امیری
امیرحسین  امیری

بنیانگذار هلپ مارکتینگ

نیلوفر شعاعی - هفته جهانی کارآفرینی ایران

نیلوفر شعاعی

دانشجوی دکتری کارآفرینی
دانشگاه تهران

دکتر علی عبدی جمایران
علی عبدی جمایران

دانش آموخته دکتری کارآفرینی
دانشگاه تهران

فاطمه صدوقی نیا تیم اجرایی

فاطمه صدوقی نیا

دانش آموخته ارشد کارآفرینی
دانشگاه تهران

علیرضا جعفر
علیرضا جعفر

دانش آموخته ارشد کارآفرینی
دانشگاه تهران

حمید توکلی انتخاب نام برند - هفته جهانی کارآفرینی ایران
حمید توکلی

مشاور و مدرس نامولوژی
و انتخاب نام برند

مهسا غریب

دانش آموخته ارشد کارآفرینی
دانشگاه تهران