شورای سیاستگذاری هشتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران

بهروز فروتن - GEWIRAN 2021 - هفته جهانی کارآفرینی ایران

مهندس بهروز فروتن

رئیس شورای سیاستگذاری

بنیانگذار صنایع غذایی بهروز و قهرمان قهرمانان صنعت غذایی کشــور
دکتر زند حسامی هفته جهانی کارآفرینی ایران

دکتر حسام زندحسامی

رئیس رویداد 

معاون توسعه اکوسیستم نوآوری و کسب و کارهای دانش بنیان گروه عطار
رضا زعفریان - - GEWIRAN 2021 - هفته جهانی کارآفرینی ایران

دکتر رضا زعفریان

دبیر علمی رویداد

عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهـران
دکتر سروش مودب

مهندس سروش مودب

دبیر اجرایی رویداد

موسس کلینیک کارآفرینی ایران

دکتر فوژان صباحی

دکتر فوژان صباحی

عضو شورا

مديرعامل بنياد حاميان استاندارد

دکتر نیری سجادی

دکتر محمدحسین نیری

عضو شورا

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ستارگان نوآوری داوین
مهندس علی نقیب دکتر عبیدی

مهندس علی نقیب

عضو شورا

رئیس هیات مدیره شرکت بهداشتی دکتر عبیدی
دکتر نادر رفتاری

دکتر نادر رفتاری

عضو شورا

مدیرعامل و صاحب برند
رفتاری
مهندس مهدی معصومی - تلاونگ

مهندس مهدی معصومی

عضو شورا

بنیانگذار و مدیرعامل
شرکت تلاونگ
دکتر ناصر غلامی

دکتر ناصر غلامی

عضو شورا

قائم مقام مدیرعامل و دبیر هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران
دکتر حمید سلطانی

دکتر حمید سلطانی

عضو شورا

رئيس دانشگاه ALU كاليفرنياAmerican liberty university

مهندس زهرا نقوی

عضو شورا

نائب رئیس اتاق مشترک ایران و انگلیس