شورای سیاستگذاری هشتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران

مهندس بهروز فروتن

مهندس بهروز فروتن

رئیس شورای سیاستگذاری و
بنیانگذار صنایع غذایی بهروز

دکتر رضا زعفریان

دکتر رضا زعفریان

دبیر علمی رویداد
و معاون توسعه و سرمایه گذاری
پردیس بین المللی کیش

دانشگاه تهران

دکتر حسام زند حسامی

دکتر حسام زندحسامی

معاون توسعه اکوسیستم نوآوری و کسب و کارهای دانش بنیان گروه عطار و مدیر کل سابق دفتر نوآوری و کسب و کارهای نوین معاومنت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مهندس سروش مودب

مهندس سروش مؤدب

دبیر اجرایی رویداد
و مؤسس کلینیک کارآفرینی ایران

دكتر فوژان صباحي

دكتر فوژان صباحی

مديرعامل بنياد حاميان استاندارد
و مديرعامل سابق بنياد حاميان دانشگاه صنعتی شريف

دکتر سید محمدحسین سجادی نیری

دبیر پیشین ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مهندس علی نقیب - دکتر حسام زند حسامی - هفته جهانی کارآفرینی ایران

مهندس علی نقیب

رئیس هیات مدیره شرکت بهداشتی دکتر عبیدی

دکتر حمید سلطانی

دکتر حمید سلطانی

رئيس دانشگاه ALU كاليفرنيا
(American liberty university)

دكتر محمدجواد شكوری

رياست دانشکده سما و عضو هیات علمی و رياست سابق باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان واحد تهران شمال