شورای سیاستگذاری هفتمین هفته جهانی کارآفرینی ایران

مهندس بهروز فروتن

مهندس بهروز فروتن

رئیس شورای سیاستگذاری و
بنیانگذار صنایع غذایی بهروز

دکتر رضا زعفریان

دکتر رضا زعفریان

دبیر علمی رویداد
و معاون توسعه و سرمایه گذاری
پردیس بین المللی کیش

دانشگاه تهران

دکتر حمید سلطانی

دکتر حمید سلطانی

رئيس دانشگاه ALU كاليفرنيا
(American liberty university)

دکتر سید محمدحسین سجادی نیری

دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دکتر حسام زند حسامی

دکتر حسام زندحسامی

معاون توسعه اکوسیستم نوآوری و کسب و کارهای دانش بنیان گروه عطار و مدیر کل سابق دفتر نوآوری و کسب و کارهای نوین معاومنت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دكتر فوژان صباحي

دكتر فوژان صباحی

مديرعامل بنياد حاميان استاندارد
و مديرعامل سابق بنياد حاميان دانشگاه صنعتی شريف

دكتر محمدجواد شكوری

رياست دانشکده سما و عضو هیات علمی و رياست سابق باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان واحد تهران شمال

مهندس سروش مودب

مهندس سروش مؤدب

دبیر اجرایی رویداد
و مؤسس کلینیک کارآفرینی ایران