هفته جهانی کارآفرینی زنجان

رویداد استارتاپی کاراصنعت با همت شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان و با مشارکت  شتابدهنده فرتاک دانشگاه ازاد اسلامی زنجان با حمایت دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در قالب رویداد هفته جهانی کارافرینی برگزار میگردد

برگزارکنندگان هفته جهانی کارآفرینی زنجان
دبیر اجرایی هفته جهانی کارآفرینی در زنجان (مدیر شتاب دهنده فرتاک)
تسهیلگر (برنامه ساز فناورانه و مشاور رسانه ای و محتوایی کسب و کارها)
مربیان هفته جهانی کارآفرینی زنجان
ثبت نام هفته جهانی کارآفرینی زنجان
تیم رسانه ای و پوشش رویداد (تکنوگرام)
  • آدرس
  • شماره تلفن
  • ایمیل
جستجوی رویداد