مشاور کارخانه سیمان سیستان با تاکید بر حوزه منابع انسانی،

منتور بیش از 10 استارت آپ ویکند در حوزه بازاریابی و تجاری سازی،

مشاور بازاریابی پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان،

نماینده علمی شرکت بهداشت کار ایران-فاسبل بلژک

    جزئیات سخنران