کمیته اجرایی هفته جهانی کارآفرینی 98

مدیر اجرایی هفته جهانی کارآفرینی
دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران
مدیرعامل مجموعه چاپ برجسته
مدرس و مشاور ارشد بازاريابي ديجيتال و بنيانگذار گروه آموزشي هلپ ماركتينگ
مدیر اجرایی آژانس تبلیغات و ارتباطات خلاق پالادیوم
مدیر توسعه آژانس تبلیغات و ارتباطات خلاق پالادیوم
داوود موسوی
مدیرعامل مجموعه پشتیبان وردپرس
مدیرعامل مجموعه وب 24
مدیر تبلیغات و رسانه تصویری آی نوتی
منصور میرطاهری
مدیرعامل نخستین مرجع اینفوگرافیک فارسی
مدیر عامل گروه ایده پردازان هما
دانشجوی دکتری کارآفرینی
کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
مسئول آموزش باشگاه کارآفرینی تیوان
مدیر اجرایی باشگاه کارآفرینی تیوان
کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
دانشجوی دکتری کارآفرینی
دانشجوی دکتری کارآفرینی
برنامه ساز فناورانه و مشاور رسانه ای و محتوایی کسب و کارها
دکتر مهران کرمی
دانشجوی دکترای کارآفرینی و مدیر عامل شتاب دهنده سریر
جستجوی رویداد